مقررات سایت

 لطفا توجه داشته باشید ثبت نام شما در سایت هتریک  به معنای پذیرفتن تمام قوانین سایت است

 

۱.حداقل سن لازم برای ثبت نمام و فعالیت در سایت ۱۸ سال  است. 

 

۲.هر کاربر تنها مجاز به داشتن یک حساب کاربری است و ایجاد حساب کاربری با ایمل های متفاوت مجاز نمیباشد . در صورت مشاهده  حساب کاربری  معلق  میشود.

 

۳.افرادی که خود در یک رویداد شرکت دارند و یا به هر نحوی ذی نفع باشند مانند ورزشکاران ،مربیان ، مدیران و ... مجاز به فعالیت در سایت نیستند 

 

۴. تمامی نتایج بر اساس اطلاعات ارائه شده از مرکز پردازش محاسبه و اعمال می شوند و 

  1. نتیجه پیش بینی انجام شده در یک رویداد مشخص توسط کاربر زمانی برنده تلقی می شود که تمام نتایج آن رویداد به درستی پیش بینی شده باشند.
  2.  

۵.مسولیت حفظ  و نگهداری از اطلاعات حساب کاربری به عهده کاربر است و سایت هیج مسولیتی در قبال سواستفاده از حساب کاربری را بر عهده نمی گیرد . 

 

  1. ۶.سایت هتریک  ادعاها در خصوص خطا در ترجمه به زبان های دیگر یا نام تیم ها، نام بازیکن ها و مکان هایی که بازی در آن ها انجام می شود، اطلاعات داده شده در عنوان تورنومنت ها دارای حروف کمکی ، اشتباه احتمالی در این اطلاعات رد و  امکان بازپرداخت پیش بینی ها به کاربر وجود ندارد.

 

۷.اگر سایت در باره سو استفاده از هویت کاربران، اعتبار جزئیات آدرس یا کارت اعتباری تردیدهایی داشته باشد، این حق را دارد تا هر مدرکی که به رفع این تردیدها کمک کند را تقاضا نماید. و همچنین هر پرداختی را تا مشخص شدن هویت و دریافت جزئیات اطلاعات درخواستی، معلق کند. 

 

  1. ۸.حداکثر ضریب قابل محاسبه در شرط هایی که ضریب آنها بالا باشد ، ۱۰۰ خواهد بود. حداکثر مبلغ برای هر شرط تکی و میکس ۵ میلیون تومان میباشد. کاربر مجاز است تا حداکثر مبلغ ۳ میلیون تومان در ضریب کمتر از ۱.۲ ثبت کند در صورتی که مبلغ بین ۳تا ۵ میلیون باشد حداقل ضریب ۱.۲  و چنانچه مبلغ بالاتر از ۵ میلون باشد ضریب باید بیشتر از ۲ باشد.شرایط پذیرش پیش بینی (ضرایب، هندیکپ ها، مجموع،  و ...) پس از هر پیش بینی می توتند تغییر کند، هر پیش بینی که قبلا پذیرفته شده تغییر نخواهد کرد. قبل از هر پیش بینی کاربر باید این تغییرات را بداند. پیش بینی های انجام شده در بازیهایی  که نتایج آن در هنگام انجام پیش بینی مشخص شده و همچنین بازی هایی که معوق شوند با ضریب "1" محاسبه خواهند شد.حداکثر ضریب قابل محاسبه در شرط هایی که ضریب آنها بالا باشد ، ۱۰۰ خواهد بود.

 

۹.تمامی حقوق برای نپذیرفتن پیش بینی از از کاربرانی که قوانین را رعایت نمی کنند محفوظ است  از جمله اگر کاربر قبل از ثبت پیش بینی از نتیجه آن اطلاع داشته باشد ، کاربر توانایی تاثیر یا تبانی در یک بازی را داشته باشد ، پیش بینی هایی که توسط گروهی از کاربران که با هم پیش بینی می کنند و با هدف زیر پا گذاشتن محدودیت هایی که سایت اعمال می کند انجام شود، اگر کاربری مظنون به استفاده نرم افزار یا روش خاصی باشد که فرایند پیش بینی را به طور خودکار انجام می دهد، و یاهر روش غیرمنصفانه که در به دست آوردن اطلاعات یا غلبه بر محدودیت های تحمیل شده به وسیله شرکت، به کار رود.

 

۱۰.حق اضافه کردن یا تغییر قوانین در هر زمانی برای شرکت محفوظ است. در این شرایط قوانین جدید در سایت و زمان تاثیر آن ها مشخص خواهند شد. هر پیش بینی بعد از آن زمان مطابق قوانین جدید خواهند بود.

    1.  

 

  1.  
  2.  
  3.  
  4.